У курсі викладені технологічні принципи роботи користувача в середовищі системи дистанційного навчання на платформі «Moodle». Особлива увага спрямована на такі види робіт, як вхід в систему та робота з здобувачами вищої освіти. Курс розрахований на науково-педагогічних працівників, що задіяні в освітньому процесі.

Заняття в школі педагогічної майстерності з молодими викладачами з теми "Дидактичні можливості СУДН MOODLE"

Школа педагогічної майстерності створена в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ з метою сприяння підвищення фахового рівня, формування педагогічної культури, творчої педагогічної індивідуальності, вдосконалення професійної підготовки науково-педагогічних працівників університету.

Навчання у Школі педагогічної майстерності здійснюється за наступними напрямками:

-   проблеми становлення та  розвитку освітнього процесу;
-   нове педагогічне мислення;
-   критичне мислення;
-   методики інтерактивного навчання;
-   впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес;
-   впровадження  дистанційної форми навчання в освітній процес в університеті;
-   інші, що направлені на досягнення мети і вирішення завдань Школи педагогічної майстерності. 

Курс створено для розміщення додаткових з семінару педагогічних знань, роботу якого у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справорганізовано згідно наказу від 22.12.2018 №1089