Використання технологій дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації

1. Реєстрація науково-педагогічного працівника (далі – НПП) у системі управління дистанційним завданням «Moodle» (далі – СУДН «Moodle»).

2. Отримання НПП доступу на створення навчального курсу СУДН «Moodle» (звертатися у каб. 115).

3. Створення та налаштування НПП навчального курсу в СУДН «Moodle».

4. Створення НПП лекцій.

5. Створення НПП навчальних завдань.

8. Створення НПП питань для тестового завдання (далі – тест), шляхом імпорту питань та відповідей з файлу .txt (кодування UTF-8) через формат файлу «GIFT» у «Банк питань».

7. Створення та налаштування тесту.

8. Додавання НПП питань до тесту з «Банку питань».

9. Створення та налаштування НПП форуму або чату для проведення консультацій.

10. Реєстрація слухачів у СУДН «Moodle».

11. Ознайомлення слухачів з навчальними матеріалами.

12. Виконання слухачами навчальних завдань.

13. Оцінення НПП виконання навчальних завдань.

14. Проходження слухачами контролю знань у вигляді тестових завдань.

Остання зміна: Вторник, 3 Декабрь 2019, 13:13