Використання технологій дистанційного навчання

1. Реєстрація науково-педагогічного працівника (далі – НПП) у системі управління дистанційним завданням «Moodle» (далі – СУДН «Moodle»).

2. Отримання НПП доступу на створення навчального курсу СУДН «Moodle» (звертатися у каб. 115).

3. Створення та налаштування НПП навчального курсу в СУДН «Moodle».

4. Налаштування НПП способів зарахування на навчальний курс:

1) створення навчальних груп або їх імпорт з файлу .csv;

2) створення оригінальних кодових слів у кожній навчальній групі для автоматичного запису (доступу) здобувачів вищої освіти (далі - ЗВО) на навчальний курс.

5. Створення НПП лекцій.

6. Створення НПП навчальних завдань.

7. Створення НПП навчальних семінарів.

8. Створення НПП питань для тестового завдання (далі – тест), шляхом імпорту питань та відповідей з файлу .txt (кодування UTF-8) через формат файлу «GIFT» у «Банк питань».

9. Створення та налаштування тесту.

10. Додавання НПП питань до тесту з «Банку питань».

11. Створення та налаштування НПП форуму або чату для проведення консультацій.

12. Надання НПП кодових слів навчальним групам та повідомлення їх про місце розташування навчального курсу в СУДН «Moodle»

13. Реєстрація ЗВО у СУДН «Moodle».

14. Запис на навчальний курс ЗВО за допомогою отриманого раніше кодового слова.

15. Ознайомлення ЗВО з навчальними матеріалами.

16. Виконання ЗВО навчальних завдань.

17. Оцінення НПП виконання навчальних завдань.

18. Проходження ЗВО контролю знань у вигляді тестових завдань.

Остання зміна: Четверг, 19 марта 2020, 01:13